Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Hội chứng sợ hãi "Thứ 6 ngày 13" đang trở nên phổ biến khắp thế giới. Tin hay không là tùy bạn nhưng dẫu sao ngày này cũng nên cẩn thận trong công việc, xe cộ và sức khỏe.Gửi bình luận