Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ai cũng nói xuân vui nhưng trong vui có buồn. Mùa tết cũng là mùa chết, gà trống xa gà mái, heo nái xa đàn con thơ ủn ỉn để làm vật tế thần, phục vụ niềm vui con người. Và đây cũng là mùa có mật độ người chết cao nhất trong năm.Gửi bình luận