Ngồi với bạn bên vườn Thanh Long (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Ơ kìa! Nắng đổ trên tay

Đắn đo đứng giữa vườn cây cuối mùa

Chuyện đời khi được, khi thua

Ở đâu quyết giá bán mua trái này

Rợp trời sắc đỏ phơi bày

Lung linh như thể giữa ngày đưa dâu

Ngẩn ngơ nắng, quyện cơ cầu

Được mùa, rớt giá chạm sâu nỗi buồn

Chênh vênh vòng xoáy quay cuồng

Biết rồi, sao mãi nói suông suốt mùa

Nỗi trôi giá, cứ phân bua

Thị trường như cứ trêu đùa nông dân

Đẩy đưa ngày tháng xoay vần

Nợ, vay, vay, trả lúc gần, khi xa

Nông dân xưa, vốn thật thà

“Đừng cho ai gạt, chớ hề gạt ai”

Bây giờ nết cũ nhạt phai

Chăm chăm khôn vặt, mạnh ai nấy làm

Theo chiều kết nối tạp nham

Đắng cay bị gạt càm ràm không thôi

Nhịp đời lặng lẽ chìm trôi

Vườn xanh vã đẫm mồ hôi người trồng

Vững tin sẽ được khơi dòng

Chuỗi giá trị, mớ bòng bong được mùa ...

                                Lê Thanh Hùng


Phamngochien.com - 00:52 - 31/03/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận