Ngày ru mấy sợi (Hải Điểu - Quảng Nam)

 

Ngày đón tôi bằng đôi ba sợi nắng

sợi chùng, sợi thẳng

sợi sắc lẹm

liếc nhìn tôi đầu mày, cuối mắt

thả một lọn bâng quơ, vấp điếng hồn.

 

Bông xuyến chi vẫn trắng chẳng nể mùa

người đi, người đợi

vệ đường cỏ xót ngày xanh

chẳng thể giống hạt xuyến chi níu tà áo vội

ngày bỏ rơi tôi trơ trọi góc người.

 

Tàn một cuộc bông lơn câu đùa, câu thật

không thấy cạnh nào mà cứa xót lòng nhau

ai bảo gió đi qua không vệt nào lưu lại

vạt vạt dỗi hờn, đổ nát

xô dạt mảng thanh âm ru bốn bề thinh lặng.

 

Ngày tiễn tôi bằng đôi ba sợi gió

sợi nồng, sợi lãnh

sợi bén ngọt

cứa lòng tôi vết trầy, vết trật

thừa một sợi lông bông, xót tím lòng.

- Hải Điểu -

 


Phamngochien.com - 13:11 - 20/05/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận