Khát (Nguyễn Thanh Phong - Bình Thuận)


Cuộc đời cũng tựa tuồng chèo 
Nhưng đâu cần diễn
Đâu theo nhịp chầu!?

Hoa xinh!
Dâng hết sắc màu!
Chim vui!
Cất tiếng hót 
Chào bình minh!
Làm người! 
Qua cuộc tử sinh 
Dễ gì trả hết ân tình ...
Trót vay!

Có nhau trong cuộc đời này 
Là diễm phúc! 
Rót cho đầy lòng nhau!
Nẻo về, dẫu có chênh chao ...
Chút tình dâng hiến 
Luôn khao khát đời!


Phamngochien.com - 18:30 - 30/09/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận