Gửi em + Chiều ngoại ô (Phan Thành Minh - Đà Lạt)

 

GỬI EM

Gửi em in ít hương mùa

Giấu trong nụ áo khi vừa hiển hoa

Ví dù mai có chia xa

Áo không còn áo vẫn là của xưa

 

Gửi em lại thuở sớm trưa

Gối nhừ chân mỏi nắng mưa gánh gồng

Ví dù yêu chỉ bằng không

Cạn lòng ráo dạ vẫn đong cho đầy

 

Gửi em lại nhánh lông mày

Để thôi nhăn nhíu cái ngày tháng xa

Vui từ trong trứng vui ra

Buồn từ không lá không hoa buồn về

.

CHIỀU NGOẠI Ô


Không phải quê mà là phố nhưng buồn

Buồn như thuở mẹ về không quà bánh

Một dải sông nông

Một bờ lau quạnh

Không cánh cò chở gió tiễn mây đi

 

Phố quanh co nên vắng bóng xuân thì

Nhà thay áo hơn mùa thay áo

Ve giận dỗi không vườn nương náu

Hạ cũng gầy thêm khuyết một chân dung

 

Áo trắng em xưa

Thương nhớ vô cùng

Căn gác trọ khép hờ như mắt mỏi

Hành trang đi mười thương chín đợi

Khói lửa chiến trường đâu ấm được vành môi

 

May mà có sông để năm tháng êm trôi

Lòng chẳng thẹn với tình non nghĩa nước

Thoả bước xuân đi muôn miền xuôi ngược

Xin mở lòng để sáng những mùa yêu


Phan Thành Minh


Phamngochien.com - 05:57 - 08/11/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận