Em đâu phải anh hùng dũng cảm để anh xem (Hải Điểu - Quảng Nam)

 

Cho em mượn tạm bờ vai

một lần này thôi không muốn mình rắn rỏi

tiêu thương lắm lúc gãy, cùn

xá chi em

trong mắt thế nhân ngang hàng se sẻ

diễn trò quân tử để ai xem?

 

Cho em một ngày

không cần giả trang cho mình bao nhiêu mặt nạ

đêm về cơ mặt rấm rức đau

nhìn trước, ngó sau không cần phải nữa

thẳng lưng, bước nhẹ, uốn lưỡi, nhả từ

mệt lắm!

em thấy mình tựa con ma-nơ-canh đầu phố

trưng khuôn mặt cười

vay đôi chút bình yên.

 

Cho em một ngày

chân sáo nhảy lò cò, nghêu ngao câu hát dỡ

nhón bước xoay vòng, cười ngẩn tựa người ngây

dựa gốc cây sụt sùi những bao đồng rác bổi

nổi sung thiên hét váng đất trời.

 

Có lẽ chỉ là mơ thôi

con đường không ai đi, mình em không dám bước

đừng cười em yếu hèn, nhu nhược

em đâu phải anh hùng

dũng cảm để ai xem?


Phamngochien.com - 06:08 - 01/11/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận