Bến Taor trong lời em dặn (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)


Tặng anh Mang Ngọc Văn

Em ngồi đếm, nắng reo trên đường vắng

Lá mùa thu còn bịn rịn trên cành

Im ắng quá, trong không gian tĩnh lặng

Treo bên đường, một sợi nhớ mong manh ...

                         *

Bóng thác Thah Pô (1) mờ xa gôn đá

Tiếng Saraken (2)  quấn quýt trong chiều

Em trao nỗi nhớ, cho người xa lạ

Ngày Hội xuống đồng, không ai hát Alâu (3)

                         *

Nên tiếng Mã la lạc kèn Ahoát (4)

Cho điệu Sangơi (5) ngắt lịm giữa chừng

Ơ ... kèn Radih (6) như vang lên đồng loạt

Điệu Xúri (7) sao thương nhớ người dưng ?

                         *

Xanh mướt Taor (8) , chim rừng say hót

Em như Hareh (9), giăng rợp đỉnh Samai (10)

Bằng những lời thương, chờ nhau ... bén ngọt

Quên tháng, quên ngày bên ché Tapai (11)

                         *

Người em hẹn và những lời em dặn

Sẽ thơm nồng qua suốt tháng Wup Wơr (12)

Má ửng hồng, em tung tăng trong nắng

Rạng ngời say hội Băng akok naja (13)...

____________

(1) Thah Pô: Thác Ông Bà (Cái xa bắt cá của ngài)

(2) Saraken: Kèn Bầu

(3) Alâu: Nói lí, hát đối đáp

(4), (6) Ahoát, Radih:  Kèn môi

(5) Sangơi: Hát tỏ tình

(7) Xúri: hát than thân

(8) Taor: Vùng đất gần nguồn nước

(9) Hareh: Các loại dây rừng (Núi dây)

(10) Samai: Cây chùm ruột rừng (Đỉnh núi Sao Mai)

(11) Tapai: Rượu Cần

(12) Wup Wơr: Tháng 12, tháng lãng quên, tháng lễ hội

(13) Băng akok naja: Lễ ăn lúa mới


Phamngochien.com - 12:39 - 06/06/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận