Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mạng xã hội không làm cho con người tốt hơn. Nhưng khi lạc vào đó, ta biết giữ được mình là tốt rồi (PNH)
Gửi bình luận