Bìa SGK Văn học 12 năm 1997, biết ai còn nhớ ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:42 - 17/10/2021Có 0 Bình luận

Nếu họa sĩ không vẽ cánh cửa sổ thì bức tranh sẽ đẹp hay xấu hơn ?
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:44 - 14/10/2021Có 0 Bình luận

 Bốn tháng trong phong tỏa / Thèm nhớ cánh đồng quê
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:27 - 23/09/2021Có 0 Bình luận

 Đố ai giải mã được bức tranh siêu thực này
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:41 - 11/09/2021Có 0 Bình luận

Con cháu bỏ mặc cho ông bà khốn khổ trước thú dữ
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
12:50 - 02/09/2021Có 0 Bình luận

Bức tranh siêu thực của thiên nhiên
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
13:02 - 20/08/2021Có 0 Bình luận

Sự biến thể của tắc kè sau mỗi lần tiêm Vaccine
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:54 - 11/08/2021Có 0 Bình luận