Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Càng ngày, càng có nhiều ý kiến ủng hộ nên nhập tết âm lịch vào tết dương lịch. Gợi hứng từ ý đó, tôi có bài thơ rằng:

"Hăm ba vua Táo lên trời / Hăm bốn Chúa xuống làm người trần gian / Hai bên gặp mặt giữa đàng / Cùng nhau lo chuyện nhân gian thái bình"

(Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận