Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một anh nghèo nhờ mọi người giải thích vì sao mình khổ:
1. Nhà tướng số: Ngày sinh và tướng mạo của anh bị hãm nên không giàu;
2. Nhà Phật học: do kiếp trước anh phung phí tài sản nên giờ bị trả báo;
3. Nhà kinh tế: Do anh lười biếng hoặc chưa gặp cơ hội làm giàu;
4. Nhà chính trị: do xã hội bất công đẩy anh vào con đường nghèo khổ…
Anh nghèo băn khoăn: Giờ biết nghe ai ? (PNH)
Gửi bình luận