Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Thời bao cấp ở Việt Nam, người ta phê phán hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Nhưng thử hỏi nếu không ăn cá bé thì cá lớn biết ăn gì để sống ?

.




Gửi bình luận