Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Lời bình của Hiền Chấm Cơm: đánh đấm nhau chi để cản đường đi lên của nhơn loại




Gửi bình luận