Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Muốn biết một tờ báo có khỏe mạnh hay không, nhà nước hãy cắt bầu sữa nuôi nó.
Nếu tờ báo vẫn tự nuôi sống được mình thì chứng tỏ nó đã trưởng thành (PNH)Gửi bình luận