Rừng dương Phú Yên - S.O.S (Nguyễn Khôi - Hà Nội)

  .

(Tặng : TS. Phạm Ngọc Hiền)
                 -------

"Đa tình con mắt Phú Yên" (thơ Tản Đà)

Qua Tuy Hòa có gì để nhớ ?

- Em đa tình con mắt Phú Yên !

Mát dải rừng dương xanh chắn gió

Giữ trời yên, biển lặng trong lành...

 

Làng phố đang yên bỗng bùng bão tố :

-"Phá rừng dương xây dựng sân golf" ?

Chao ôi, đất nước thời cơ chế

Tiền bạc còn hơn sự yên bình !

 

Phú Yên đấy - rừng dương đang kêu cứu

Bảo vệ ngay rừng phòng hộ muôn đời

Để Tuy Hòa mãi xanh màu thương nhớ:

Em đa tình con mắt Phú Yên.

          Hà Nội 26/4/2017


Phamngochien.com - 09:12 - 03/05/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận