Họa sĩ hát nhạc (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

 

Chuyện xưa, hôm ấy, nực cười.

Người họa sĩ bỗng để đời lời ca

Tự nao nhân thế sa đà

Những lời xu nịnh bỗng là tuyên ngôn

 

Không còn ngọt những môi hôn

Lời giả dối cũng là tôn chỉ đường

Nín câm dù vốn tỏ tường

Cười nhân thế chạy theo đường đã tô

 

Tình tang một khúc hư vô

Của người họa sĩ cầm ô che đời

Che đi muôn những rối bời

Những sự thật chôn vào lời nhạc vang

 

Rồi đây xuân tạ đông tàn

Nhân sinh chìm bởi muôn vàn hư vô…

 


Phamngochien.com - 03:09 - 20/06/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận