Hoa gạo tháng ba (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Thầm nhắc điều chi ?
Cây gạo đầu làng mắt chiều hoe đỏ
Vườn thoảng hương cau trong ngần hoa bưởi
Biết mùa còn bịn rịn phía giêng hai...

***

Tất tả nhịp chèo con đò mải miết
Bến hoàng hôn trầm mặc phía sau lưng
Nhen chút nắng dư âm chiều hoang hoải
Có gì không trong mắt luyến lưu gì...

***

Cháy lòng ta khác chi hoa gạo ấy
Buổi trăng xưa vấn vít thoáng hương thề
Người xa mãi mùa ấu thơ bỏ lại
Lối ta về man mác khói lam rơi...

***

Thầm nhắc điều gì hoa gạo tháng ba
Buốt lòng ta nỗi niềm dường im tiếng
Chẳng buổi rằm sao trăng còn ngóng đợi
Gió mơ hồ rơi đỏ lối hoàng hôn...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 15:53 - 02/04/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận