Học cách để quên còn khó hơn học cách để nhớ (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:33 - 11/04/2017Có 1 Bình luận

Mổ xẻ nhược điểm của mình thiết thực hơn là mổ xẻ nhược điểm của người khác (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:43 - 05/04/2017Có 0 Bình luận

Ở Việt Nam, chỉ có văn hóa chờ tặng sách chứ không có văn hóa tự mua sách (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
19:47 - 12/03/2017Có 0 Bình luận