Người ta thường đòi hỏi tăng lương, nhưng không thấy ai đòi hỏi tăng trách nhiệm cho công chức.
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:16 - 26/06/2018Có 2 Bình luận