Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hồi trước, lũ làng chúng tôi ăn tết theo mùa rẫy. Nay toàn thể lũ làng nhất trí ăn tết theo âm lịch của người Kinh. Nếu sau này, người Kinh chuyển sang ăn tết theo dương lịch thì lũ làng tôi cũng phải theo thôi.
Gửi bình luận