Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Kim Jong Un đã đến Việt Nam bằng xe lửa chứ không phải bằng xe ngựa hoặc máy bay như nhiều người đoán mò. Cũng như các sứ thần Trung Quốc, Cao Ly ngày xưa đi thăm Đại Việt, ông Un dừng lại ở ải Nam Quan rồi các quan chức Việt Nam lên đó mà đón về Hà Nội. Thủ tục đón tiếp như vậy tuy vất vả, tốn kém nhưng mà vui vì mấy khi dân Đồng Đăng có dịp được chiêm ngưỡng mặt rồng của một nguyên thủ quốc gia quan trọng đến mức tổng thống Huê Kỳ cũng phải cất công lặn lội tới Việt Nam để gặp.
Gửi bình luận