Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hồi trước, vào dịp tết, nhà nào cũng dựng cây nêu trước ngõ để đuổi ma tà. Đến giữa thế kỷ XX, người Việt không dựng nêu nữa, nhưng cuộc sống vẫn tốt đẹp. Nghĩa là các phong tục có thể thay đổi nhưng trước khi biến mất, bao giờ cũng có sự tranh cãi: duy trì hay phá bỏ. Và hiện nay, người ta vẫn tiếp tục cãi nhau về một số lễ tục truyền thống trong ngày tết. Chúng ta hãy chờ xem cái nào còn lưu giữ và cái nào sẽ bị mai một.
Gửi bình luận