Danh ngôn sưu tầm

Đời sống có 10% bạn tạo ra nó, còn 90% bạn chấp nhận nó (Berlin)
Gửi bình luận