Làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần vạn người hay (sưu tầm)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:49 - 11/05/2019Có 0 Bình luận

Nhà văn không nuôi mình bằng thực phẩm mà bằng lời khen (Henri De Montherlant)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
19:02 - 05/05/2019Có 0 Bình luận