Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ăn tết thế này thật sướng, chẳng phải vất vả như con người
Gửi bình luận