Theo bạn, giữa trí thức và nông dân, ai có khả năng mắc bệnh vô cảm nhiều hơn ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
02:34 - 11/10/2015Có 0 Bình luận

Thưa ông, bọn trẻ xóm này60 năm trước bây giờ ở đâu ?(Hỏi ông lão 70 - thơ Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:25 - 02/10/2015Có 0 Bình luận

Theo bạn, ở Việt Nam, thời gian sau 1986 nên gọi là thời kỳ Đổi mới hay Phục hưng ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:27 - 25/08/2015Có 0 Bình luận