Nếu kiếp sau được hóa thân thành con vật thì bạn chọn đầu thai vào con vật nào ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:14 - 29/12/2015Có 0 Bình luận

Giáo dục của một dân tộc được được xét đoán theo cách cư xử của nó ở ngoài đường (Amicis)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:23 - 20/11/2015Có 0 Bình luận

Con chim trong lồng có nhu cầu xem internet nhiều hơn con chim bay ở ngoài trời (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:16 - 12/11/2015Có 0 Bình luận