Danh ngôn sưu tầm

Đẹp và được yêu, đó chỉ mới là đàn bà. Xấu và biết làm cho được yêu, đó mới là nữ hoàng (J. Barbey d‘Aurevill)
Gửi bình luận