Danh ngôn sưu tầm

Nhiệm vụ của nghệ thuật là thể hiện chứ không phải là mô phỏng thiên nhiên (William Morris Hunt)
Gửi bình luận