Danh ngôn sưu tầm

Bí quyết của sự thành công là phải biết một cái gì đó mà không ai biết (Aristotle Onassis)
Gửi bình luận