Danh ngôn sưu tầm

Chúa Trời đứng một mình - nhưng quỷ sứ thì trái lại, nó tìm tới hội đoàn và nhiều vô kể (Henry David Thoreau)
Gửi bình luận