Danh ngôn sưu tầm

"Dân tộc nô lệ, nghệ thuật làm cho nó tự do. Dân tộc tự do, nghệ thuật làm cho nó vĩ đại" (V. Hugo)
Gửi bình luận