Danh ngôn sưu tầm
Tốt cần bằng chứng, đẹp không cần gì hết (Fontenelle)Gửi bình luận