Danh ngôn sưu tầm
"Cái gì cũng nói biết nghĩa là không biết gì cả";
"Kẻ nói ít nhất thường là kẻ biết nhiều nhất" (tục ngữ Anh)Gửi bình luận