Danh ngôn sưu tầm
Người ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà và dùng đàn bà thử đàn ông (Chilon)Gửi bình luận