Danh ngôn sưu tầm
Lịch sử của Phương Tây là nền lịch sử cải tà quy chính từ ác trở thành thiện. Lịch sử của Trung Quốc thì ngược lại, là một bộ lịch sử đổi từ thiện sang ác (tướng Lưu Á Châu - Trung Quốc)Gửi bình luận