Danh ngôn sưu tầm
Trước khi chúng ta đến, không có gì là thiếu trong xã hội.
Sau khi chúng ta đi, xã hội cũng chẳng thiếu thứ chi (Omar Khayam)Gửi bình luận