Danh ngôn sưu tầm
Phấn son tô điểm sơn hà
Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam
(Khẩu hiệu của báo Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn đầu thế kỷ XX)Gửi bình luận