Trong các loại chất liệu, chỉ có đá và thép là chạm khắc chữ nhẫn tốt nhất (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:14 - 17/05/2017Có 0 Bình luận

Học cách để quên còn khó hơn học cách để nhớ (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:33 - 11/04/2017Có 1 Bình luận

Mổ xẻ nhược điểm của mình thiết thực hơn là mổ xẻ nhược điểm của người khác (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:43 - 05/04/2017Có 0 Bình luận