Giáo dục của một dân tộc được được xét đoán theo cách cư xử của nó ở ngoài đường (Amicis)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:23 - 20/11/2015Có 0 Bình luận

Con chim trong lồng có nhu cầu xem internet nhiều hơn con chim bay ở ngoài trời (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:16 - 12/11/2015Có 0 Bình luận

Quá trình mở rộng lãnh thổ của Đại Hán
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:51 - 07/11/2015Có 0 Bình luận

Nếu bạn không rộng lượng chấp nhận mọi sự khác biệt thì đừng nên bước vào sân chơi facebook
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:52 - 23/10/2015Có 0 Bình luận