Danh ngôn sưu tầm

Nghệ thuật không lập thành một thế lực, nó chỉ là một sự an ủi (T. Mann)
Gửi bình luận