Danh ngôn sưu tầm

Có một quê hương trong thời gian cũng như có một quê hương trong không gian (Andre Billy)
Gửi bình luận