Danh ngôn sưu tầm

Không bao giờ có một cuộc chiến tranh tốt hay một nền hòa bình xấu (Benjamin Franklin)
Gửi bình luận