Danh ngôn sưu tầm

Không có gì tự nó xấu hay tốt. Tất cả đều tùy thuộc ý nghĩ của ta về chúng (Shakespeare)
Gửi bình luận