Danh ngôn sưu tầm

"Dân tộc nô lệ, nghệ thuật làm cho nó tự do. Dân tộc tự do, nghệ thuật làm cho nó vĩ đại" (V. Hugo)Gửi bình luận