Danh ngôn sưu tầm

Tốt cần bằng chứng, đẹp không cần gì hết (Fontenelle)


Gửi bình luận