Một số hình ảnh hoạt động khoa học của Hiền năm 2016

Trong năm 2016, Hiền đã tham gia một số hoạt động khoa học ở các trường. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Tôi báo cáo đề tài khoa học cấp trường ở ĐH Sài Gòn

Hướng dẫn khóa luận cho sinh viên ĐH Sài Gòn

Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của giảng viên
trường ĐH Thủ Dầu Một

Đọc tham luận trong hội thảo khoa học của ĐH Thủ Dầu Một

Tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của ĐH Vinh tại ĐH Sài Gòn

Ba học viên cao học do tôi hướng dẫn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ
năm 2016

Tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ở ĐH Văn Hiến

Tham gia hội đồng góp ý đề cương giáo trình cho giảng viên ĐH Văn Hiến

Tham dự hội thảo nhà văn Hoàng Văn Bổn do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức

 


Phamngochien.com - 19:39 - 10/12/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận