Thu, một đoạn đời (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

.

Em chợt đến và đi, không từ giã

Như thu vàng trên mắt lá xanh xao

Không lời hẹn mà dòng trôi vội vã

Buột hồn ta trong tiếng gió thì thào

                       *

Lời của nắng hay là lời của gió?

Cho lá vàng rơi kín chỗ ai nằm

Của mùa thu cũ ngày xưa còn đó

Cuốn quýt reo trên dấu tình xa xăm ...

                       *

Em đã bỏ quên gì trên gối mộng ?

Mà cứ đắn đo, lưỡng lự về tìm

Bổng quay quắt thả vào trong gió lộng

Một thu vàng trĩu lặng cả con tim

                       *

Em đã đi, đi thật rồi - ừ nhỉ !

Không một lời từ giã - đếm vòng quay

Thời gian nào, đọng điều gì ủy mị

Một chút tình suông, choáng ngợp, vơi đầy ...

                                       VI/2016

 


Phamngochien.com - 07:40 - 13/08/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận