Ly biệt (Trương Đình Phượng - Nghệ An)


Ừ em cứ đi
sắp cạn ly ngày
còn lại mình ta và đêm hoang phế
khêu tro tàn tìm dấu tích yêu thương
ừ em cứ đi
khai mạc cuộc đời hương
còn lại ta và vườn xưa
ngút cỏ
miệt mài gom mùa gió
dệt áo ngây thơ liệm xác chân tình
ừ em cứ đi
đừng lần ngoái lại
lối cũ ta về
chiếc lá cuối
vừa rơi


Phamngochien.com - 12:54 - 17/05/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận