Hai bản nhạc "Con yêu bố nhiều" và "Bạn ơi biết không ?"(Triệu Văn Trọng)

Phamngochien.com xin giới thiệu hai nhạc phẩm viết về chủ đề gia đình. Đó là "Con yêu bố nhiều" và "Bạn ơi biết không ?" của Triệu Văn Trọng, thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang, ĐT : 01697234948


Phamngochien.com - 15:20 - 16/07/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận