Giới thiệu "Tình yêu không bỏ cuộc" của Phạm Thanh Quang

.

NHỮNG SẮC MÀU HIỆN THỰC

TRONG TIỂU THUYẾT PHẠM THANH QUANG

 

    Phạm Thanh Quang vốn là chuyên gia cao cấp, từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong ngành thủy điện Việt Nam. Ông còn được nhiều người biết đến trên lĩnh vực văn chương.