Phạm Ngọc Hiền dạy chuyên đề "Thi pháp điện ảnh" cho lớp biên kịch

Mùa hè năm 2016, có một lớp biên kịch được mở ra ở Trung tâm Văn hóa TP. HCM (97 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Người phụ trách lớp là nhà biên kịch Thanh Bình Nguyên và công ty Văn hóa Phúc Minh An. Phạm Ngọc Hiền cũng tham gia dạy chuyên đề "Thi pháp điện ảnh". Nội dung của chuyên đề được trích ra từ chuyên luận "Thi pháp học" vừa được NXB Văn học và công ty Văn hóa Đông Tây ấn hành.


Phamngochien.com - 06:34 - 17/08/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận